Certifikáty

Z dôvodu neustáleho zvyšovania nárokov na kvalitu práce zamestnanci prechádzajú pravidelne množstvom školení a certifikácie.
K nahliadnutiu vyberáme pár:

Certifikát EUCERT

Certifikát EUCERT

Certifikát KEMA

Certifikát KEMA

Oprávnenie plyn

Oprávnenie plyn

Oprávnenie TI

Oprávnenie TI

Osvedčenie ETICS

Osvedčenie ETICS

Osvedčenie stavbyvedúci

Osvedčenie stavbyvedúci