Kontakt

Marián Magyar – STAVEBNÝ SERVIS

Office: Ul.Magnezitarska č.11, 040 13 Košice
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s., pobočka Košice
Číslo účtu: IBAN: SK78 1100 0000 0026 2971 6048
IČO: 106 846 71
IČ DPH: SK1020632965
Tel.: 055 636 72 85, 0918 368 880, 0917760 892, 0918 368 883
Fax: 055 636 72 85
E-mail: stavebnyservis@pobox.sk, info@stavebnyservis.sk