Referencie

Výber stavieb realizovaných od roku 1990 až po súčastnosť. V referenciach nie su uvedené desiatky rekonštrukcii a novostavieb rodinných domov, rekonštrukcií bytov a bytových jadier, ktoré sme za svoju skoro 30 ročnú činnosť zrealizovali

VSŽ a.s. Košice

 • - rekonštrukcia kancelárií prezidenta viceprezidentov
 • - rekonštrukcia výpočtového strediska
 • - rekonštrukcia výrobne strešnej krytiny
 • - rekonštrukcia mosta č. 1

Ing. Hredzák Juraj - vedúci DIZ inžiniering

Galéria Jakobyho Košice

 • - oprava priestorov Galérie J. Jakobyho

JUDr. Bakajsa Juraj

RD-Zámočnícka ul. č. 16 Košice

 • - úplná rekonštrukcia stredovekého domu

JUDr. Kočka František

EURO COMP s.r.o. - Hlavná č. 68

 • - Oprava a údržba objektu firmy

Ing. Mitrík Peter

Oprava RD - Opátske č. 42

 • - oprava RD

RNDr. Mačák Ján

TRGO TOUR CK - Rázusova č. 1

 • - oprava priestorov cestovnej kancelárie

Ing. Borisová - riaditeľka

ČS PHM V. Lomnica

 • Výstavba čerp. stanice

Ing. T. Husár - konateľ

Výstavba RD

Ing. Ján Kolesár - majiteľ

Výstavba RD - Košice-Barca

Ing. Mačák Bohuš

Výstavba RD - Košice-Barca

Ing. Mačák Bohuš

Rekonštrukcia RD Rozhanovce

p. Iveta Labudová

Výstavba RD - Mozartova 10, Krásna n/Hornádom

Ing. Szabolcs Fulop

Oprava a rekonštrukcia firem. sídla CAPITOL - Kováčska č.61, CAPITOL vos

Ing. Ladislav Rybár

Rekonštrukcia Slovenské Telekomunikácie garáží Svidník

Ing. Kotulič - vedúci

Slov.Telekom a.s - Naftové hospodárstvo 64. Dekáda, Národná trieda

Ing. Volochová

Slov. Telekom a.s - TKB Michalovce

 • - rekonštrukcia strechy a zateplenie fasády

Ing. Schwainer

SBD IV

 • - dodávka stavebných prác v ramci stavebné ho bytového druzstva

p. Takáčová, p. Koreňová

KR Policajného zboru Košice

 • - Oprava fasády plavárne

p. Hudačko

VSE Košice a.s.

 • - Rekonštrukcia BSP na ES Prešov II.

Ing. Jakuba, Ing. Šeńo

Výstavba RD - Budimír

Ing. Erich Reho

Evanjelické gymnázium J.A, Komenského

 • - výmena plastových okien

Ing. Jozef Krištan

OO PZ Košice ul. Pribinová

 • - oprava sociálnych zariadení

p. Mosej

VSE a.s.Košice

 • - oprava a rekonštrukcia jedálne a kuchyne, AB Holého

Ing. Dušan Marcin

Svet zdravia a.s.

 • - rozšírenie lôžkovej časti Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v NsP SNV

Ing. Lizák

Svet zdravia a.s.

 • - rekonštrukcia sociálných zariadení pri ambulanciách v NsP Rožňava

Ing. Mihálik

Prešovské zdravotníctvo, a.s.

 • - stavebná úprava kancelárskych priestorov v NsP Humenné

Ing. Arch. Dzurco

VSD a.s. Košice

 • - stavebné úpravy v areáli Logistiky JUH

Ing. Kelbel

Slovak Telekom a.s. - Košice

 • - hyraulické vyregulovanie + termostatizácia 3 budov (AB Poštova ul., AB Bzenov, AB Spišská nová Ves)

Ing. Gabriel Vavrák - stavebný dozor

Slovak Telekom a.s. - Košice

 • - rekonštrukcia ústredného kúrenia ul. Poštova - TRAKT C SBD IV ul. Levočská č.3

Ing. Gabriel Vavrák - stavebný dozor

SBD IV, ul.Levočská č.2

 • - modernizácia bytového domu ul. Levočská č.4, Rovníková č.7, Ladožská č. 13,15,16

Ing. Štefunka - stavebný dozor

VSE, a.s. - Administratívna budova Mlynská č.31

 • - kompletná rekonštrukcia 4.podlažia - odd. NÁKUPU

Ing. Šinaľ

Priemyselná banka, a.s. Košice

 • - expozitúra PB - Michalovce
 • - expozitúra PB - vstupný areál VSŽ Košice

p. Komínek Gabriel - ved. invest. odboru

SBD Dom Košice

 • - výstavba dvanástich rodinných domov na Bratislavskej ul.

Ing. Michančo Michal

Varias v.o.s. Košice

 • - výstavba firemného domu

p. Čech František - preseda

Telegrafia s.r.o. Košice

 • - rekonštrukcia firemného a obchodného domu, Štúrova ulica č. 18 Košice

Ing. Marčák Peter

TELEKOMUNIKÁCIE OZ tr. SNP č. 35

 • - montážne práce

Ing. Šoltes Ján - ekonomický námestník

TIK - Barca

 • - výstavba závodu na výrobu korunkových uzáverov

Ing. Peter Suchár

Trade trans rail - Františkánska č. 5

 • - rekonštrukcia firemnej budovy 1. a 2. poschodie

Ing. Mikler

Horizont a.s

 • - herňa BINGO, Košice

Ing. Murín - výkonný riaditeľ

VVÚ-OCEĽ, a.s.

 • - oprava a rekonštrukcia AB

Ing. Jozef Čorba

SBD IV - Levočská č.3

 • - rôzne stavebné práce, dlažby, maĺby, zámočnícke práce, PVC

Bukovecká č.5,11, Buzulucká č.13, Jánošíková č.1

Slovak Telekom a.s.

 • - rekonštrukcia soc.zariad PO Michalovce - od roku 2001 sme Zmluvný partner

Rekonštrukcia a nadstavba RD - Slanec 363

p. Peter Poliak

Vystavba RD - Hodonínska ul. Košice

Judr. Jaroslav Polák

Výstavba RD - Sokoľ-Hrabiny

Ing. Miroslav Maďar

VSE Košice a.s.

 • - rekonštrukcie striech trafostaníc 26 objektov v okrese Poprad a SNV

Ing. Romańák, p. Fajtlík

Slovak Telekom a.s.

 • - rekonštrukcia AB ul. Poštová č.18 I.podlažie

Ing. Vavrák

Slovak Telekom a.s.

 • - rekonštrukcia rozvodne Prešov, Košice

Ing. Volochová, Ing. Šašala

Moneta s.r.o.

 • - rekonštrukcia obytného domu Alžbetina č.24, Košice

p. Tomková

Výstavba RD - Košice Barca

Judr. Igor Tokár

KR PZ Košice

 • - oprava fasády ul. Priemyselná Automobilová služba

Bc. Ľuboš Hudačko

Okresne riaditeĺstvo PZ Rožńava

 • - oprava sociálnych zariadení

Bc. Ľ. Hudačko

VSE a.s.Košice

 • - oprava veĺkých transformátorov Trafostanica Lemešany

Ing. Dušan Marcin

Svet zdravia a.s.

 • - stavebná úprava priestorov OAIM v NsP Rožňava

Ing. Kaposztas

VSE a.s.Košice

 • – rekonštrukcia administratívných priestorov I.-II. Etapa

Ing. Kelbel

Prešovské zdravotníctvo, a.s.

 • - stavebná úprava pôrodných izieb a priestorov GPO NsP Humenné

Ing. Arch. Dzurco

MVDr.Nora Tomovčíková

 • - oprava strešnej krytiny v OC Rožňava

MVDr. Tomovčíková

MONETA, s.r.o.

 • - rekonštrukcia starého bytového domu ul. Alžbetina č. 24

MVDr. Tomovčíková

Spoločenstvo vlastníkov bytov SADEN

 • - modernízacia BD ul. Denešová č. 17, 19

p. Chamila

VSE, a.s. - Administratívna budova Mlynská č.31

 • - kompletná rekonštrukcia 1.podlažia - administratíva

Ing. Kelbel