Čestné uznanie

V roku 2011 bolo MINISTERSTVOM HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY firme za zodpovedné podnikanie, výrazný prínos pre hospodárstvo a zamestnanosť Slovanskej republiky udelené ocenenie vtedajším ministrom hospodárstva Jurajom Miškovom a podpredsedom vlády Jozefom Mihálom majiteľovi Mariánovi Magyarovi.

Čestné uznanie